Prednášky a semináre/Courses

 

  Nové!!!Kvôli aktuálnym oznamom kliknite na časť "Oznamy"

 

Theory and History of British Literature 1

Sylabus

Monday 

Tuesday

PPT Lectures

G.Greene

G. Orwell

 Angry Young Men (K. Amis, J. Braine, A Sillitoe, J. Wain)

W. Golding

Postmodernism

J.Fowles

M. Amis, I. McEwan

G. Swift