Oznamy

 

!!!Nové oznamy!!

 

Kritéria hodnotenia seminárnej práce: posielate mi už svoje sem. práce, budem ich hodnotit na základe splnenia požiadaviek, ktore ste mali v inštrukcii.

Kritéria  a pridelené % za jednotlové časti

Informácia o záverečnom teste

Krátka inštrukcia k testu

 

  1. Správne odpovede tu. Použite zvyčajný password.

    (Ospravedlňujem sa za "kiks" v texte, na počte % to nič nemení, ak ste naj ednu z opakujúcich sa otázok odpovedali správne )
  2. Hodnotenie testu (v %) ako aj celkove hodnotenie (získané % )  si najdete tiež tu do konca mája. Študenti, ktori si neželajú zverejnenie svojich výsledkov na mojom webe, nech mi to oznámia asap.

  3.  Konečnú známku zo seminára najdete do konca mája v AI

 

Test ma hodnotu 30% zo 100% vášho výkonu za tento semester.Tí, ktorí absolvujú všetky  3 súčasti hodnotenia (PPT  35%, sem. práca 30%, test 30%)  dostanú automaticky 5 % za účasť (percentá za účasť sú znižené a dostali ste viac za PPT)