Oznamy

 

Oznam 1

Vzhľadom na prerušenie výučby na neurčito, posielajte mi svoje prezentácie podľa harmonogramu  uvedeného v  sylabách vždy v deň, keď máte plánovanú prezentáciu. Oneskorene zaslanie prezentácie budem penalizovať!

Upozornenie:Vzhľadom na to, že prezentácie sú písomne, musíte do nich vkladať aj svoje komentáre, a nielen skratkovité formulácie.

Oznam  2 

Vzhľadom na danú situáciu Midterm test sa nebude konať, ale napíšete seminárnu prácu  v rozsahu 3 normovaných strán. Seminárna práca bude analýzou jedného z týcho diel

J. Conrad : Youth /available at Project Gutenberg)

D. H. Lawrence : The Odour of Chrysanthemus

The Odour Of Chrysanthemus 

 I. McEwan: The Cement Garden 

(Available at:  https://www.bookscool.com/en/The-Cement-Garden-501773/4https:

//www.audiobooks.com/audiobook/cement-garden/269343?)

Seminárna práca nemôže byť z diela, ktoré ste spracovali na prezentáciu !

Termín na odovzdanie  seminárnej práce :  15. 5. 2020 ( Seminárne práce mi však posielajte priebežne do daného termínu, aby mi  14. 5.  počítač neskolaboval )

Charakter finálneho testu určím neskôr, podľa toho, aká bude situácia.

P.S. Študenti, ktorí mi neposlali svoje fakultné e-mailove adresy, nech tak urobia asap. Ďakujem.